با فرزندان

با فرزندان

بیش از حد به بچه ها کمک نکنید!

آبان 26, 14010 174

آیا شما هم از آن دسته والدینی هستید که هر شب مشق بچه‌ها را چک‌ می‌کنید؟ آیا از شما انتظار‌ می‌رود از نوشتن مشق و تکالیف مدرسه گرفته تا فعالیت‌های داوطلبانه و جلسات هفتگی و ماهانه در مدرسه حضور موثری داشته باشید؟

×
ورود / عضویت